Zoeken

Menu

^ Terug naar boven ^
Menu De Tweesprong, Sport en Recreatiecentrum in de gemeente Kaag en Braassem

Zoeken

Wie en wat is De Tweesprong B.V.?

De Tweesprong speelt als sportbedrijf een belangrijke rol in de gemeente Kaag en Braassem: voor individuele inwoners, verenigingen, onderwijs, sport, cultuur en organisatoren van evenementen. Dat doet De Tweesprong onder meer door het beschikbaar stellen van accommodaties in Roelofarendsveen, Leimuiden en Rijnsaterwoude. Bovendien biedt De Tweesprong in haar zwembad veel eigen activiteiten aan. Daarnaast is De Tweesprong op een aantal manieren binnen de gehele gemeente actief betrokken bij stimulering van sport en bewegen van jong tot oud. Op deze wijze draagt De Tweesprong bij aan het leefbaar houden van de woonkernen in Kaag en Braassem. Bij de manier waarop De Tweesprong hieraan invulling geeft, wordt zo veel mogelijk evenwicht gezocht tussen enerzijds een goede kwaliteit van dienstverlening en anderzijds zo laag mogelijke kosten voor de gebruikers en voor de gemeenschap. Op basis van een klanttevredenheidsonderzoek en externe beoordelingen van financiële en bezoekersresultaten kan worden geconcludeerd dat De Tweesprong daar in slaagt. De Tweesprong speelt een actieve rol bij het bewerkstelligen van raadsbrede doelstellingen binnen de gemeente Kaag en Braassem (onder meer vastgelegd in de Maatschappelijke Agenda).

De Tweesprong neemt vanzelfsprekend ook op een andere manier haar maatschappelijke verantwoordelijkhijd. De Tweesprong biedt stageplaatsen voor uiteenlopende opleidingen en werkt samen met de sociale werkvooriening (SWA) om mensen ook ten aanzien van het werk een kans te geven om in de samenleving te participeren. Meer informatie hierover vindt u hier.

Sportbedrijf De Tweesprong is weliswaar ondergebracht in een vennootschap, maar de organisatie heeft geen winstoogmerk. Alle aandelen zijn eigendom van de gemeente Kaag en Braassem. De Tweesprong opereert conform de door de gemeente Kaag en Braassem opgestelde "Governancecode De Tweesprong". Deze Governancecode is bij De Tweesprong opvraagbaar.

Energie, milieu en duurzaamheid

Energie, milieu en duurzaamheid zijn begrippen die in de maatschappij een steeds belangrijkere rol spelen. Het belang van het zuinig omgaan met energie, het zo min mogelijk belasten van het milieu en het duurzaam gebruik van materialen is over het algemeen onomstreden. Ook bij de exploitatie van sportaccommodaties spelen deze items een belangrijke rol. Met name zwembaden kenmerken zich door een relatief hoog energieverbruik. In De Tweesprong is er veel aandacht voor energiebesparing. In de afgelopen jaren zijn diverse maatregelen genomen die het energieverbruik beperken en die (eventueel daarbij geholpen door landelijke subsidieregelingen) economisch gezien een relatief korte terugverdientijd hebben. De prestaties van De Tweesprong op dit terrein worden onder meer door de Milieudienst West-Holland erkend en gewaardeerd.

De Tweesprong maakt bij de inkoop van energie gebruik van de collectiviteitvoordelen van de Sportfondsen Groep (landelijke exploitant en dienstverlener in de sport– en welzijnsmarkt). Daarbij is gekozen voor de inkoop van groene stroom.

Om de waterkwaliteit van het zwembad te waarborgen is het noodzakelijk dat chemicaliën aan het zwemwater worden toegevoegd en dat zwemwater wordt ververst. Hiervoor zijn in wet– en regelgeving (minimum)eisen gesteld. De Tweesprong is doorlopend bezig om een balans te vinden in het garanderen van een goede zwemwaterkwaliteit en het zo laag mogelijk houden van het water– en chemicaliënverbruik.

De Tweesprong zet je met plezier in beweging !