Op zoek naar een sportlocatie?
De Tweesprong heeft een: zwembad, sporthal of gymzaal.
Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen?
Bekijk deze dan online »
l
Sport- en recreatiecentrum De Tweesprong

Nieuwsbrief 19 januari 2017

De Tweesprong
l
l

Vorige week meldden wij u in een nieuwsbrief dat uit een kwaliteitsaudit van NPZ I NRZ naar voren kwam, dat de zwemlessen en zwemlesorganisatie in De Tweesprong van goede kwaliteit zijn. De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek onder ouders is inmiddels ook beschikbaar. In deze nieuwsbrief informeren wij u over de uitkomsten hiervan. Naar aanleiding van vragen die bij de enquête werden gesteld, geven wij ook informatie over een aantal andere aspecten met betrekking tot de zwemlessen.

l
l

Ouders geven zwemlessen positieve beoordeling

Ouders zijn positief over de kwaliteit van zwemlessen in De Tweesprong. Dat is de uitkomst van klanttevredenheidsonderzoek onder “zwemlesouders” dat door Boy Vork (student aan de Hogeschool In Holland) is uitgevoerd. Ouders geven De Tweesprong gemiddeld het rapportcijfer 7,8. Daarmee scoort De Tweesprong aanzienlijk beter dan de uitkomsten uit landelijk onderzoek over tevredenheid van ouders over zwemlessen. 93% van de ouders is van mening dat de zwemlessen in De Tweesprong van goede kwaliteit zijn. 0,5 % is ontevreden over de kwaliteit van de zwemles. Bij het onderzoek is ook naar een aantal specifieke aspecten ten aanzien van de zwemlessen gevraagd. Ook deze uitkomsten zijn positief. Ouders vinden de zwemlessen leuk, kinderen gaan met plezier naar de zwemles, de lesgroepen zijn klein en de omgeving waarin les wordt gegeven rustig. Is er dan helemaal niets aan te merken op de zwemles(organisatie) in De Tweesprong? Jawel…. hoewel de tevredenheid over communicatie bij veel ouders groot is, zien wij hier dat er (in ieder geval bij een deel van de ouders) nog verbetering mogelijk is. Een aantal ouders heeft hier ook suggesties voor gedaan. Op korte termijn zullen wij concrete acties nemen om de (individuele) communicatie verder te verbeteren. Wij danken alle ouders voor hun medewerking. Wilt u meer weten over de uitkomsten van het onderzoek. U vindt dat hier.

Themalessen

Niet alle kinderen zijn hetzelfde. Bij kinderen verloopt de ontwikkeling anders. Dat is ook bij de zwemlessen het geval. Soms ontwikkelt de zwemvaardigheid van een kind zich bij het ene onderdeel sneller dan bij een ander onderdeel. Met themalessen willen wij de mogelijkheid bieden om tijdens een extra les specifieke vaardigheden te oefenen. Daar waar bij de reguliere lessen diverse zwemvaardigheden worden aangeleerd en geoefend, staat bij themalessen één specifiek zwemonderdeel centraal: een specifieke zwemslag of het “gat duiken”. Tijdens een themales (van 30 minuten) wordt dus op één specifiek zwemonderdeel geoefend. Daarmee zijn themalessen ideaal voor kinderen die voor een bepaald onderdeel van de zwemles “een extra zetje” kunnen gebruiken. Op onze website, op onze facebookpagina en op de informatieschermen in de accommodatie kondigen wij de data van de themalessen aan! De eerstvolgende themalessen zijn:

* zaterdag 11 febr: schoolslag, borst- en rugcrawl

* zaterdag 18 febr. Schoolslag, "Gat-A"

* zaterdag 25 febr. Schoolslag, "Gat B"

Vanaf 25 januari kunt u via onze website uw kind voor deze themalessen inschrijven. 

(Eisen van) de diverse lintjes

De eindtermen (eisen) van de diploma’s zijn telkens het einddoel bij de zwemles. Om meer richting te geven voor de inhoud van de zwemles zijn tussenstappen ingevoerd: “lintjes”. Andere redenen voor het hanteren van "lintjes" zijn het globaal informeren van ouders over de vorderingen van de kinderen en het motiveren van kinderen. Vroeger kregen de kinderen daadwerkelijk lintjes. Deze zijn in juni 2016 vervangen door stickers die in een zwemles-stickerboekje kunnen worden geplakt. De eisen voor de diverse lintjes staan in bijlage 2 van het zwemlesboekje. Het zwemlesboekje krijgen ouders bij inschrijving voor de zwemles. Als u niet meer over het boekje beschikt, dan vindt u dat hier

Wellicht komt u in aanmerking voor € 50,- vergoeding van Zorg en Zekerheid

Heeft u een zorgverzekering bij Zorg en Zekerheid? Zorg en Zekerheid vergoedt € 50,00 van de contributie van sportverenigingen, zwemles en ouder- en kind zwemmen voor uw kinderen als u een GeZZinspakket of AV-Totaal heeft.

Data proef en diplomazwemmen

In onderstaand overzicht staan de eerstvolgende data van het proef-en diplomazwemmen.

• 21 januari proefzwemmen: garantiezwemles, B & A

• 28 januari diplomazwemmen B & A (incl. garantiezwemles)

• 4 februari diplomazwemmen C

• 11 maart proefzwemmen B & A

• 18 maart diplomazwemmen B & A

• 25 maart diplomazwemmen C

Data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Kijklessen

In de week van 13 tot en met 18 februari en van 22 tot en met 27 mei 2017 zijn de kijklessen. Tijdens de kijklessen kunt u in de zwemzaal aanwezig zijn (de garantielessen A en C het laatste half uur van de les) De laatste 10 minuten van de les gaan de kinderen onder begeleiding van John Verhage naar het recreatiebad. De zwemonderwijzers zullen op dat moment de aanwezige ouders/begeleiders kort vertellen hoe het met de zwemlessen van de kinderen gaat. Hiervoor is beperkt tijd beschikbaar. Voor een meer uitgebreide bespreking van de stand van zaken zijn de kijklessen niet geschikt. In dat geval is het beter om een aparte afspraak te maken.

 

Powered by Lab35.nl Mailinglist