Op zoek naar een sportlocatie?
De Tweesprong heeft een: zwembad, sporthal of gymzaal.
Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen?
Bekijk deze dan online »
l
Sport- en recreatiecentrum De Tweesprong

Nieuwsbrief 4 februari 2015

De Tweesprong
l
l

Een aantal keer per jaar sturen wij de ouders van kinderen die bij ons op zwemles zitten een \\\"Nieuwsbrief zwemles\\\". In deze nieuwsbrieven informeren wij ouders over diverse aspecten met betrekking tot (vooral) de zwemlessen die voor ouders van belang zijn.In deze nieuwsbrief komen aan de orde:

* Afwezigheid zwemonderwijzers Tim en Juliët

* Is een C-diploma belangrijk?

* Themalessen

* Twee keer per week zwemles

* Onderwaterfotograaf bij diplomazwemmen B

* Data proef- en afzwemmen

* De Tweesprong op facebook

* 7 februari druk met parkeren!

* Kijkdagen

* Wilt u informatie over de vorderingen van uw kind?

* Overlevingszwemmen voor peuters

 


l
l

Afwezigheid zwemonderwijzers Tim en Juliƫt

Vanwege een operatie zou Tim vanaf 2 februari gedurende een aantal weken geen zwemles kunnen geven. Op 2 februari kreeg Tim in het ziekenhuis te horen dat de operatie twee weken is uitgesteld. De lesgroepen van Tim zijn inmiddels overgedragen aan andere zweminstructeurs. De komende twee weken zal Tim bij een aantal lessen als tweede zweminstructeur aanwezig zijn.

De komende periode zal ook Juliët een aantal weken afwezig zijn. Eerst vanwege een week vakantie en daarna eveneens een operatie. Ook Juliët zal haar lessen overdragen aan andere zweminstructeurs. Voor alle lesgroepen worden gedurende de afwezigheid van Tim en Juliët vaste vervangers ingezet.

Is een C-diploma belangrijk?

Wij van De Tweesprong vinden van wel. Maar ook de Nationale Raad Zwemdiploma’s is dat van mening. De Nationale Raad Zwemdiploma’s  zegt dat kinderen alleen met het zwemdiploma C echt voorbereid zijn op een leven lang zwemplezier. Met de lessen van het C-diploma worden de kinderen toegerust op de zwemparadijzen met wildwaterglijbanen en recreatie in, op en bij het (buiten)water. Anders dan vroeger, toen er nog alleen diploma A en B (met overigens andere vaardigheidseisen) waren, hebben kinderen dus ook echt het C-diploma nodig, aldus de Nationale Raad Zwemdiploma’s.

Themalessen

Op de zaterdagen in de voorjaarsvakantie zullen wij weer extra themalessen geven. Hiervoor nodigen wij kinderen uit die ten aanzien van een bepaald onderdeel van de zwemles “een extra zetje kunnen gebruiken”. Tijdens de themalessen staan bijvoorbeeld een specifieke zwemslag  of het “gat duiken” centraal. John Verhage (interim hoofd zwemzaken) en de zwemonderwijzers maken in onderling overleg de indeling voor de themalessen en nodigen hiervoor kinderen uit. Wij adviseren u om, indien van toepassing, van ons aanbod gebruik te maken.

Twee keer per week zwemles

Er komen wel eens vragen van ouders naar de mogelijkheid om twee keer per week zwemles te volgen. Indien de samenstelling van de lesgroepen daartoe mogelijkheden biedt,  staan wij daar vanzelfsprekend voor open. In de eindfase van het zwemlestraject zijn de mogelijkheden het grootst. Voor informatie kunt u terecht bij John Verhage. John Verhage is veelal bij de zwemlessen aanwezig. Indien mogelijk zal hij u te woord staan. U kunt hem ook bereiken via zwemles@detweesprong.nl

Onderwaterfotograaf bij het diplomazwemmen B

Bij het A-, en B-diplomazwemmen in De Tweesprong werden altijd foto’s genomen door een (onderwater)fotograaf. Deze foto’s konden tegen betaling worden besteld. Vanaf 1 januari 2015 komt de fotograaf alleen nog bij het afzwemmen voor het B-diploma, maar……. in 2015 krijgt u de foto’s gratis aangeboden door De  Tweesprong! De foto’s kunnen met een speciale code (wordt bekend gemaakt bij het afzwemmen) gedownload worden.  De Tweesprong  kan de foto’s voor publicitaire doeleinden gebruiken. Als u niet wilt dat uw kind door de fotograaf op de foto wordt gezet, verzoeken wij u om dit (voorafgaand aan het afzwemmen) schriftelijk kenbaar te maken. Indien de fotograaf wegens omstandigheden niet kan komen, komt de service vanzelfsprekend te vervallen.

Data proef- en afzwemmen

In onderstaand overzichten staan de komende data voor het proef-en diplomazwemmen:

* 7 februari afzwemmen B

* 14 februari afzwemmen C

* 7 maart proefzwemmen A

* 14 maart afzwemmen A

* 21 maart proefzwemmen B

* 28 maart afzwemmen B

* 4 april afzwemmen C

* 11 april proefzwemmen A

* 18 april afzwemmen A

Het proef- en afzwemmen is tussen 13.45 en 14.45 uur. Als er een groot aantal kinderen mag afzwemmen, dan is het mogelijk dat het afzwemmen in twee sessies plaatsvindt. Één keer om 13.45 uur en één keer op een later tijdstip (veelal om 16.00 uur.) Het splitsen van groepen heeft te maken met veiligheidsoverwegingen. Het heeft als bijkomend voordeel dat iedereen ook de verrichtingen van de kinderen kan volgen. Dit is met een te groot aantal afzwemmende kinderen niet goed mogelijk.

De Tweesprong op Facebook

U kunt De Tweespong volgen op Facebook. Like De Tweesprong en blijf daarmee doorlopend op de hoogte van alle nieuwtjes en acties. U vindt onze facebookpagina hier.  Bij 500 likes verloten wij onder de volgers 3 12-badenkaarten en  3 keer een uur tennis of squash.

7 februari druk met parkeren

Op zaterdag 7 februari is het extra druk in De Tweesprong. Behalve de reguliere activiteiten in het zwembad en de tennishal is er een groot taekwondotoernooi. Er komen dus veel bezoekers naar De Tweesprong. Kom daarom op tijd en maak gebruik van de diverse alternatieve parkeerfaciliteiten nabij De Tweesprong. Zorg er verder voor dat u niet op de parkeerplaatsen voor vergunninghouders gaat parkeren! Kom indien mogelijk op de fiets!

Wilt u informatie over de vorderingen van uw kind?

U kunt in De Tweesprong de zwemlessen in de zwemzaal goed volgen. Daarmee kunt u zien hoe het met de vorderingen van uw kind gaat. Mocht daartoe aanleiding zijn, dan nemen de zweminstructeur of John Verhage (interim hoofd zwemzaken) contact met u op over de zwemles van uw kind. Wij kunnen ons niettemin goed voorstellen dat u vragen heeft over (de zwemles van) uw kind. Gaat het goed? Kan ik tijdens de recreatieve zwemuren zelf bepaalde dingen oefenen? Is het verstandig om een extra les te volgen om een bepaald onderdeel extra te oefenen?

Als u een vraag heeft, dan kunt u deze gerust stellen. Wij informeren u graag. Voor de veiligheid van de kinderen en om de lessen zo min mogelijk te "verstoren", verzoeken wij u om gebruik te maken van het speciaal hiervoor beschikbare "vragenformulier". Onze receptionistes stellen het graag aan u beschikbaar. John Verhage is veelal bij de zwemlessen aanwezig. Indien mogelijk zal hij u te woord staan. U kunt hem ook bereiken via zwemles@detweesprong.nl

Kijkdagen

Bij De Tweesprong kunt u de verrichtingen van uw zoon/dochter vanuit het “Sportcafé” en/of goed volgen. In het Sportcafé kunt u desgewenst gebruik maken van een consumptie. (Het nuttigen van een consumptie is overigens niet verplicht!) In het Sportcafé staat bovendien een televisie, waarop eventuele broertjes/zusjes die bij de zwemles meekomen naar kinderprogramma’s kunnen kijken. Maar…… als  u wel eens van dichtbij wilt zien hoe het uw kind vergaat tijdens de zwemles……. dan kan dat !  Ongeveer eens in de acht weken is er een kijkles. Tijdens de kijkles mogen  vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s de zwemzaal in om te kijken.  De eerstvolgende kijkdagen zijn van 23 maart tot en met 29 maart en van 22 juni tot en met 28 juni.

Overlevingszwemmen voor peuters

Verdrinking is, na een ongeval, de belangrijkste doodsoorzaak voor kinderen van 0-4 jaar. Daarom is in Nederland een speciale cursus overlevingszwemmen voor peuters ontwikkeld. Overlevingszwemmen biedt geen garantie dat kinderen niet zullen ver­drinken. Het leert de kinderen vaardigheden waardoor ze zich langer boven water kunnen houden en alarm kunnen slaan. Daardoor wordt de reddingskans vergroot. In de eerste week van april start De Tweesprong met een nieuwe 13-weekse cursus overlevingszwemmen voor peuters (van 2-4 jaar). Kijk voor meer informatie op de website of vraag bij de receptioniste.

Powered by Lab35.nl Mailinglist