Op zoek naar een sportlocatie?
De Tweesprong heeft een: zwembad, sporthal of gymzaal.
Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen?
Bekijk deze dan online »
l
Sport- en recreatiecentrum De Tweesprong

Nieuwsbrief 11 februari 2015

De Tweesprong
l
l

EXTRA NIEUWSBRIEF 12 FEBRUARI 2015 N.A.V. TV-UITZENDING 1 VANDAAG OVER ZWEMLES

 

“Kinderen die niet goed kunnen zwemmen, terwijl ze wel een diploma hebben” en “Een wildgroei aan nieuwe diploma’s en soorten lessen en geen duidelijke regels”, aldus het televisieprogramma “1 Vandaag” op dinsdag 10 februari op Nederland 1.  

 

Wellicht heeft u het programma gezien, er over gelezen of er over gehoord. En wellicht heeft u vragen. Zoals: Hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit(sborging) van de zwemlessen bij De Tweesprong? Met de kwaliteit van de zwemlessen bij De Tweesprong zit het goed. Als één van de zwemlesaanbieders behaalde De Tweesprong een speciale licentie! In deze extra nieuwsbrief informeren wij u daarom over:

* het nieuwsitem in de TV-uitzending van 1 Vandaag over zwemles

* zwemles in De Tweesprong

* de visie van Thamar Henneken (deskundige) over zwemles en over De Tweesprong

l
l

Zwemles in op tv bij 1 Vandaag

De actualiteitenrubriek “1 Vandaag” schonk eergisteren aandacht aan zwemveiligheid. Het behalen van een zwemdiploma is namelijk niet altijd een garantie dat een kind goed kan zwemmen, aldus “1 Vandaag”. Omdat er geen officieel landelijk zwemdiploma meer is, is er de laatste jaren sprake van een wildgroei aan zwemdiploma’s (met eigen criteria voor het afzwemmen). Ook komen er meer zwemlesaanbieders waar de kwaliteit van de zwemles minder belangrijk is…… als de kinderen maar het (eigen) zwemdiploma halen. (Een zwemdiploma zonder externe kwaliteitstoets.) 90% van de kinderen haalt het Nationale Zwemdiploma van NPZ I NRZ (Nationaal Platform Zwembaden I Nationale Raad Zwemdiploma’s). De andere kinderen halen zwemdiploma’s van commerciële aanbieders. NPZ I NRZ pleit in de uitzending voor één Nationaal Diploma. Professor Koen Breedveld pleit eveneens voor één standaard bij de zwemles/zwemdiploma’s. Dit in het belang van zwemles voor kinderen, het belang van ouders om te kunnen vertrouwen op een kwaliteitskeurmerk en omdat er door gemeenten veel gemeenschapsgeld in zwembaden wordt gestoken.

Zwemles in De Tweesprong

In De Tweesprong wordt bij de zwemles toegewerkt naar zwemdiploma’s van het eerder genoemde Zwem-ABC van NPZ I NRZ. Het Nationaal Platform Zwembaden | Nationale Raad Zwemdiploma’s (NPZ | NRZ) geeft de diploma’s uit en toetst of kinderen bij het afzwemmen het goede niveau hebben bereikt. In 2014 is NPZ I NRZ begonnen met een traject om zwemlesaanbieders aan een zwaardere kwaliteitsstandaard te laten voldoen. Daarbij beperkt NPZ I NRZ zich niet alleen tot toetsing van de zwemvaardigheid van kinderen bij het diplomazwemmen. Ook de organisatie van de zwemlessen en de kwaliteit van de zwemlessen en van de zwemonderwijzers moeten aan kwaliteitseisen voldoen. In juli 2014 ontving De Tweesprong als eerste zwembad de nieuwe "Licentie Zwem-ABC “. Met ons team streven wij ernaar om kinderen bij de zwemles zo goed mogelijk te begeleiden naar de zwemdiploma’s.  Daarbij staan plezier, betrokkenheid en professionaliteit centraal.

Thamar Henneken over zwemles in De Tweesprong

Thamar Henneken, Coördinator Educatie en Projectleider Zwemonderwijs van NPZ I NRZ en initiatiefnemer en medewerker van het Expertise Centrum Zwemonderwijs is gedurende langere tijd betrokken geweest bij het zwemonderwijs in De Tweesprong. In één van de vorige nieuwsbrieven schreef zij haar visie over zwemles en over het zwemonderwijs in De Tweesprong. Haar visie treft u onderstaand aan.

 

Wat maakt een zwemles een goede zwemles? Als je spreekt over (het verbeteren van) de kwaliteit van zwemonderwijs…. wat moet er dan anders? In De Tweesprong wilde men een van hun kerntaken, het geven van zwemles, verder verbeteren. In 2009 zijn ze met een meerjarig verbetertraject begonnen, dat intern (zwem­onderwijzers en leidinggevenden) gedragen werd en waarbij expertise van buitenaf werd betrokken. Persoonlijk was ik één van de deskundigen die in dit kader met het team van De Tweesprong mocht samenwerken.

 

In De Tweesprong wordt gewerkt met drijfpakjes. Het eerste speerpunt in het traject van De Tweesprong was om bij de zwemlessen (nog) meer gebruik te maken van de zwemlesmogelijkheden van drijfpakjes in de zwemles.  Achter het gebruik van deze pakjes zit een bepaalde filosofie. Door deze pakjes te gebruiken, kan een kind al vanaf het eerste moment van de zwemles in diep water zwemmen. Dit heeft als groot voordeel dat kinderen geen “vaste grond” onder hun voeten hebben. Hierdoor leren kinderen hoe zij hun handen en voeten moeten gebruiken om zich tegen het water af te zetten, hoe zij om hun lengte as kunnen draaien of hoe zij op hun eigen wijze vooruit komen. Ook voor het ontwikkelen van het evenwichtsgevoel, dat door de opwaartse kracht van het water anders is dan op land, wordt op deze wijze (onbewust) geoefend. De keerzijde van het gebruik van een drijfpakje is dat deze ook een keer “uit moet” en dat een kind deze vaardigheden ook zonder pakje leert. Samen met Claartje Driessen, die deze zwemlesmethode heeft ontwikkeld, is de zwemlesscholing met zwempakjes verder ontwikkeld, zodat er optimaal gebruik wordt gemaakt van de zwemlespakjes.

 

Mijn betrokkenheid bij De Tweesprong begon toen De Tweesprong haar zwemlesplan wilde aanpassen aan de laatste inzichten op het gebied van zwemonderwijs. Ik was toen op zoek naar een zwembad dat mij kon helpen bij het schrijven voor een handleiding voor het opstellen van een zwemlesplan.

vervolg Thamar Henneken over zwemles in De Tweesprong

Dat was het begin van een vruchtbare en plezierige samenwerking. Op basis van mijn observaties van de zwemlessen, gesprekken met de directie en het hoofd zwemzaken werden bijscholingen voor zwemonderwijzers georganiseerd. Tegelijkertijd werd gewerkt aan een goed (en door iedereen gedragen) nieuw zwemlesplan. In dit zwemlesplan, dat door NPZ l NRZ als voorbeeld wordt gebruikt voor andere zwembaden, heeft De Tweesprong haar visie, randvoorwaarden en praktijkuitwerking ten aanzien van zwemlessen weergegeven.

 

Als laatste onderdeel van het traject werd de informatie voor ouders aangepast en in een mooi boekje vormgegeven. Ook bij dit proces werden de personen die er mee moeten werken (zwemonderwijzers en receptionistes) en diegenen voor wie het bedoeld is (de ouders) betrokken. Dit is iets wat kenmerkend is voor de samenwerking met De Tweesprong. Er wordt met elkaar gewerkt en samen gebouwd aan goed zwemonderwijs.

 

En dan kom je weer bij de begin vraag uit. Wat zijn kenmerken van goed zwemonderwijs? Goed zwemonderwijs sluit aan bij wat het kind op dat moment nodig heeft. Bij goed zwemonderwijs staan het welbevinden van het kind en de betrokkenheid van zwemonderwijzers bij de zwemles hoog in het vaandel. De Tweesprong streeft dit na en dat is in hun zwemlessen terug te zien. De Tweesprong wil dus niet alleen dat kinderen hun zwemdiploma behalen, maar dat dit ook op een voor het kind plezierige wijze gebeurt en dat de lesactiviteiten aansluiten bij de kinderen. Aan het einde van het traject ben ik nogmaals bij de zwemlessen in De Tweesprong gaan kijken. Wat ze beloven zie je terug in de lessen! Zwemonderwijzers zijn creatief in het aanbieden van de lesstof, alhoewel dat een punt van aandacht blijft. In De Tweesprong zie je weinig “rijtjes”, er wordt divers materiaal gebruikt en zit er variatie in de oefeningen die kinderen doen. Er wordt op speelse wijze lesgeven.

 

Dit komt voor ouders misschien over alsof hun kind weinig leert, maar niets is minder waar. Het is juist de wijze waarop jonge kinderen leren!

 

Ik wens De Tweesprong veel succes met het doorzetten van de door hun  gekozen lijn ten aanzien van zwemlessen en dat De Tweesprong veel kinderen op hun eigen wijze leren zwemmen.

 

 Thamar Henneken

Gratis zwemmen voor alle zwemleskinderen in de maand maart

In de maand maart kunnen alle leskinderen op de zondagochtend (op vertoon van een geldige leskaart) gratis zwemmen in De Tweesprong. Ze moeten dan wel worden begeleid door een (betalende) volwassene. Wij wensen degenen die van deze actie gebruik maken veel zwemplezier.

Powered by Lab35.nl Mailinglist