Op zoek naar een sportlocatie?
De Tweesprong heeft een: zwembad, sporthal of gymzaal.
Kunt u de nieuwsbrief niet goed lezen?
Bekijk deze dan online »
l
Sport- en recreatiecentrum De Tweesprong

Nieuwsbrief 12 januari 2017

De Tweesprong
l
l

Een aantal keer per jaar sturen wij de ouders van onze zwemleskinderen een nieuwsbrief zwemles. In deze nieuwsbrieven informeren wij u over relevante aspecten met betrekking tot (vooral) zwemlessen. Onze keuze voor de onderwerpen wordt mede ingegeven door vragen die wij van ouders krijgen.In deze nieuwsbrief komen onder meer aan de orde:

* Samenwerking met Kinderoefentherapie Kaag & Braassem 

De Tweesprong scoort goed bij kwaliteitscontrole zwemles

* Klanttevredenheidsonderzoek onder zwemlesouders

* Kijklessen

* Data proef- en diplomazwemmen

l
l

De Tweesprong scoort goed bij kwaliteitscontrole zwemles

NPZ I NRZ heeft een kwaliteits-audit voor de zwemlessen bij De Tweesprong gehouden. Hieruit kwam naar voren dat de zwemlessen en zwemlesorganisatie in De Tweesprong van goede kwaliteit zijn. Goed zwemonderwijs sluit aan bij wat het kind op dat moment nodig heeft. De Tweesprong zorgt niet alleen dat kinderen hun zwemdiploma behalen, maar dat dit op een voor het kind plezierige wijze gebeurt. Daarnaast sluiten de lesactiviteiten aan bij de kinderen. Wat De Tweesprong belooft zie je daadwerkelijk terug in de lessen. Naar het oordeel van NPZ I NRZ is De Tweesprong daarbij bijzonder transparant.

In 2014 is NPZ I NRZ begonnen met een traject om zwemlesaanbieders aan een zwaardere kwaliteitsstandaard te laten voldoen. Daarbij toetst NPZ I NRZ onder meer ook de organisatie van de zwemlessen, de kwaliteit van de zwemlessen en de kwaliteit van de zwemonderwijzers. In juli 2014 ontving De Tweesprong als eerste zwembad in Nederland de nieuwe "Licentie Zwem-ABC “.  Maar ook als een zwembad eenmaal in het bezit is van een licentie, volgen er periodiek audits. Regelmatig toetst NPZ I NRZ ook of kinderen bij het afzwemmen het goede niveau hebben bereikt. Dat gebeurt tijdens het proef- en/of diplomazwemmen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking aan het tevredenheidsonderzoek

Begin december hebben bijzonder veel ouders meegewerkt aan ons klanttevredenheidsonderzoek. Daartoe hebben zij een enquêteformulier ingevuld. Hierin werd de mening gevraagd over diverse aspecten van de zwemles. Het was vanzelfsprekend ook mogelijk om zelf een onderwerp aan de orde te stellen. Onze stagiair heeft inmiddels alle ingevulde enquêteformulieren ingevoerd en zal de uitkomsten binnenkort aan ons rapporteren. Zodra de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn, stellen wij u op de hoogte van de uitkomsten. Nogmaals dank voor de medewerking!

Samenwerking met Kinderoefentherapie Kaag & Braassem

Margriet Lautenbach van Kinderoefentherapie Kaag & Braassem is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling van kinderen. Kinderoefentherapie kan kinderen helpen die problemen ervaren in de motoriek. Dit kan onder meer tijdens de zwemles naar voren komen. (Lees het nevenstaande verhaal over Siem!) Als de motoriek niet goed verloopt, kan het ten aanzien van de zwemles tot gevolg hebben dat kinderen langer over de zwemles doen of (omdat het moeilijk verloopt) minder plezier in de zwemles hebben. In de afgelopen periode hebben wij positieve ervaringen opgedaan met Siem (één van onze zwemleskinderen). Deze positieve ervaringen hebben tot de samenwerking geleid. Het is de bedoeling dat Margriet periodiek bij zwemlessen aanwezig zal zijn en (op aanvraag) een adviserende rol kan hebben naar de zwemonderwijzers. Margriet is voor ouders ook als aanspreekpunt beschikbaar, als ouders vragen hebben over de motoriek van hun kind. Kinderoefentherapie valt onder het basispakket van uw zorgverzekering. Dit betekent dat de eerste 18 behandelingen in de praktijk automatisch vergoed worden vanuit het basispakket. Er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Kijk voor meer informatie op www.kotkb.nl.

Het verhaal van Siem

Siem (6 jaar) volgde circa anderhalf jaar zwemles. De zwemlesontwikkeling stokte op een bepaald moment. Het leek wel of Siem zijn arm niet goed naar achter kon bewegen en zodra zijn armen en benen iets anders tegelijk moesten doen, liep hij vast. Het plezier in het zwemmen nam daardoor af. Margriet werd op er dat moment bij betrokken en zij constateerde dat het “zwemprobleem” werd veroorzaakt door het achterblijven van de motoriek. Hierdoor was het voor Siem lastig om de spieren goed en op het juiste moment aan te spannen. Ook wilde zijn lichaam nog te veel symmetrisch bewegen, waardoor dubbeltaken lastig waren. Margriet is daarom wekelijks met Siem aan de slag gegaan met leuke spellen en speelse oefeningen. Daarmee is zijn achterstand in de motoriek aangepakt en heeft hij geleerd om zijn spieren op een juiste manier te gebruiken. Hierdoor kon Siem makkelijker zwemmen, is zijn zwemvaardigheid verbeterd, ging hij weer met meer plezier zwemmen en….. hij heeft hij in november zijn A-diploma gehaald!

Verlengen zwemleskaart i.v.m. kerst

Tijdens de kerstvakantie zijn de zwemlessen op maandag 26 december (2de kerstdag), uitgevallen. Deze leskaarten zijn door ons hiervoor met één week verlengd.

Winterabonnement

Zwemmen is ook voor volwassenen een goede bewegingsactiviteit. Wilt u als ouder komend jaar meer bewegen? Dan bieden wij u een voordelige mogelijkheid. In 2017 kunt u in de maanden januari, februari en maart voor € 50,- onbeperkt banenzwemmen op de maandag-, dinsdag en woensdagavond. (U betaalt € 5,- borg voor de kaart.)

Kijklessen

In de week van 13 tot en met 18 februari 2017 zijn de kijklessen. Tijdens de kijklessen kunt u in de zwemzaal aanwezig zijn (de garantielessen A en C het laatste half uur van de les) De laatste 10 minuten van de les gaan de kinderen onder begeleiding van John Verhage naar het recreatiebad. De zwemonderwijzers zullen op dat moment de aanwezige ouders/begeleiders kort vertellen hoe het met de zwemlessen van de kinderen gaat. Hiervoor is beperkt tijd beschikbaar. Voor een meer uitgebreide bespreking van de stand van zaken zijn de kijklessen niet geschikt. In dat geval is het beter om een aparte afspraak te maken.

Data proef- en diplomazwemmen

In onderstaand overzicht staan de eerstvolgende data van het proef-en diplomazwemmen.

• 21 januari proefzwemmen: garantiezwemles, B & A

• 28 januari afzwemmen diploma B & A (incl. garantiezwemles)

• 4 februari diplomazwemmen C

• 11 maart proefzwemmen B & A

• 18 maart afzwemmen diploma B & A

• 25 maart afzwemmen diploma C

Data zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Titel

De Tweespong is actief op Facebook en twitter. Like De Tweesprong en blijf daarmee doorlopend op de hoogte van alle nieuwtjes en acties. U vindt onze facebookpagina hier  en ons twitteraccount hier

Powered by Lab35.nl Mailinglist