Zoeken

Menu

^ Terug naar boven ^
Menu De Tweesprong, Sport en Recreatiecentrum in de gemeente Kaag en Braassem

Zoeken

naschoolse activiteit
naschoolse activiteit

Sportstimulering

Sport en bewegen is belangrijk. Het is gezond, het is leuk en je ontmoet andere mensen! De Tweesprong vindt het dan ook belangrijk dat iedereen met sport- en bewegingsactiviteiten kan kennismaken.

Sport- en cultuuractiviteiten voor jeugd en jongeren

Naast het reguliere aanbod van zwemactiviteiten verzorgd De Tweesprong binnen en buiten schooltijden sportlessen  voor diverse basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem. Daarbij maken de kinderen kennig met een reeks aan sporten. De activiteiten beperken zich niet tot alleen tot sport, maar ook thema's als gezonde voedig worden meegenomen.

Beweegactiviteiten voor volwassenen

Veel mensen met overgewicht, een chronische ziekte ervaren een drempel om zelfstandig of bij sportverenigingen weer te gaan sporten. Dat geldt ook voor mensen die langere tijd niet meer hebben gesport. Daarom heeft De Tweesprong in samenwerking met Fysiotherapie Alkemade, en Time Off "de beweegpas" ontwikkeld. Bij de beweegpas maken de deelnemers (onder deskundige begeleiding!) gedurende 20 weken kennis met 4 sporten: nordic walking, tennis, aquasport, conditietraining. Sinds 2011 hebben vier projecten plaatsgevonden. Bijna alle deelnemers zijn na afloop van de cursus blijven sporten! Dit succes heeft er toe geleid dat de formule van "de beweepas" in boekvorm is uitgewerkt en daarmee als voorbeeld kan gelden voor andere gemeenten.

Nationale Sportweek

Stichting Sportpromotie Kaag en Braassem organiseert sinds 2010, in nauwe samenwerking met verenigingen en andere sportaanbieders in de gemeente, activteiten in de Nationale Sportweek. Voor haar activiteiten was de stichting in 2011 genomineerd voor de "Meer dan handen Award". De Tweesprong participeert in de werkgroep voor de Nationale Sportweek in Kaag en Braassem en ondersteunt de stichting. De sportcoaches van De Tweesprong zijn medeorganisatoren van de Rabo Sportdag voor basisscholen in de gemeente Kaag en Braassem.

 

De Tweesprong zet je met plezier in beweging!