Zoeken

Menu

^ Terug naar boven ^
Menu De Tweesprong, Sport en Recreatiecentrum in de gemeente Kaag en Braassem

Zoeken

SoccerSquash
SoccerSquash

Spelregels SoccerSquash

Serveren

Bij het begin van elke servicebeurt, of bij de start van een nieuwe game, mag de serveerder het serveervak kiezen. De serveerder wordt bij de eerste game door middel van tossen bepaald. Ook kan men een punt "om de service" spelen. Voor de daaropvolgende games geldt dat de speler die de voorafgaande game heeft gewonnen als eerste mag serveren. De eerste servicebeurt mag de serveerder kiezen uit welk servicevak hij serveert. Na het winnen van de rally moet de serveerder vanuit het andere servicevak serveren. Dit gaat door totdat de serveerder een rally verliest. Dan mag de andere speler kiezen waar zijn/haar servicebeurt begint. Bij het serveren moet de serveerder met twee voeten op zijn eigen helft staan, zonder met de voeten de lijn te raken. Minimaal één been moet in het servicevak staan (ook zonder de lijn te raken).

De bal moet zo gespeeld worden dat deze rechtstreeks de voormuur raakt tussen de serveerlijn (middelste rode lijn) en de bovenste uitlijn. Daarna moet de bal, al dan niet via een zijmuur, in de helft van de tegenstander terechtkomen, achter de rode dwarslijn (lijn over de breedte). De service mag vanuit de hand worden gespeeld (dus direct uit de lucht), als dropkick of liggend vanaf de grond. Er is geen herkansing of een tweede service.

Maximaal één keer stuiteren en drie keer raken

Voordat de bal teruggeschopt wordt, mag deze eenmaal de grond raken. Je mag de bal maximaal drie keer raken. Men mag het hele lichaam gebruiken met uitzondering van de armen en handen. Gebeurt dit toch, dan is het een fout en krijgt de tegenstander een punt. De bal moet na de trap, al dan niet via de zijmuren, de voorwand raken tussen de onderste (tin) en bovenste rode lijn, zonder eerst de grond te raken. In tegenstelling tot veel andere sporten mag de bal de lijn niet raken. Het raken van de lijn wordt als fout gerekend.

Ook mag, in tegenstelling tot gewoon squash, de bal niet in één keer via de voormuur, zonder eerst de grond te raken, tegen de achtermuur (vaak de glazen wand) worden gespeeld. In dat geval is de bal "out" en krijgt de tegenstander een punt. Valt de bal gelijktijdig tegen de vloer en de achterwand aan, dan is de bal uit. Dit kan gezien worden als een bal die op de lijn komt en dus ook uit is. Ook mag men niet in één keer via de achtermuur de voormuur raken. De achtermuur mag verder volledig in het spel betrokken worden (bij het hooghouden dus). 

De bal moet altijd in beweging blijven. Wanneer de bal klem tussen de benen van een speler komt te zitten of klem tussen de speler en één van de muren, dan is het punt voor de tegenstander. Ook mag de bal niet stilgelegd worden op de voet of ergens anders op het lichaam.  

"Shot"-regel

Een belangrijke spelregel bij SoccerSquash is de zogenaamde "Shot"-call. Het houdt in dat op het moment dat een speler de bal voor de eerste keer aanraakt, de weg vrij moet zijn om de bal rechtstreeks (dus niet via een zijmuur) op de voormuur moet kunnen spelen. De tegenstander mag dus niet in de weg staan (in de obstructiezone). Wanneer de tegenstander toch in deze zone staat, mag de speler die aan de beurt is een "shot" callen. Hij doet dit door zijn hand recht omhoog te steken, "shot" te roepen en niet verder te spelen. Speelt hij toch de bal, dan is de bal nog in spel en moet er gewoon doorgespeeld worden. De "shot"-call wordt dan niet gehonoreerd. Is de shot-call terecht, dan krijgt de speler direct het punt. De tegenstander moet er dus voor zorgen dat de speler die aan de beurt is de bal vrij en direct op de voormuur kan spelen. 

Als de speler de bal al een keer heeft aangenomen en door problemen alsnog in een positie komt dat de tegenstander hierdoor (zonder zijn toedoen) in de obstructiezone terechtkomt, dan moet de speler de bal gewoon spelen. Raakt hij hierbij de tegenstander, dan is het een "Let". De tegenstander was immers bij de eerste aanraking van de bal al uit de obstructiezone gelopen, maar komt nu door het handelen van de speler weer in deze zone terecht. Het punt wordt hierbij opnieuw gespeeld. Hier is dus geen sprake van een "shot". Een uitzondering is wanneer de tegenstander alsnog na eerste aanraking van de bal door de speler expres in de obstructiezone gaat staan. In dit geval kan de speler alsnog een "shot" callen. 

Puntentelling

In elke rally wordt een punt gescoord, ongeacht of die gemaakt wordt door de serveerder of de door ontvanger. Wie het eerst 11 punten scoort (met twee punten verschil) wint de game. Een wedstrijd wordt gespeeld volgens het "best of three" principe. In dit geval worden er dus maximaal drie games gespeeld. Wie het eerst twee games gewonnen heeft is de winnaar. Tussen de games in mag maximaal 90 seconden rust worden gehouden.

Gedragsregels

Bij elke sport hoort emotie, zo ook bij SoccerSquash. Toch dient men met het uiten van deze emotie op een squashbaan anders om te gaan dan buiten op een voetbalveld. Houd er rekening mee dat je direct naast andere banen speelt waar men ook aan het (Soccer)Squashen is. Bovendien galmt het in een sporthal of -centrum nou eenmaal een stuk harder na dan in de buitenlucht. Onnodig bovenmatig lawaai is daarom erg storend voor een naastgelegen baan en de daarop spelende sporters. Hard schreeuwen of de bal, nadat het punt gespeeld is, hard tegen de muren, het glas of het plafond schieten is daarom ook niet toegestaan. Ga met respect om met de banen en voorkom schade aan de baan op welke wijze dan ook.