Zoeken

Menu

^ Terug naar boven ^
Menu De Tweesprong, Sport en Recreatiecentrum in de gemeente Kaag en Braassem

Zoeken

garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)
garantiecursus (5 maanden)

Garantiecursus A diploma

Wilt u dat uw kind vlot leert zwemmen en zo snel mogelijk zijn/haar zwemdiploma behaalt? Onze garantiecursus is er op gericht dat kinderen binnen 5 maanden het zwemdiploma halen.

De cursus duurt circa 23 weken en wordt gegeven op woensdag en vrijdag. De cursussen starten doorlopend na de zomervakantie en begin februari. De kinderen zwemmen tijdens deze cursus 1 keer per week en zwemmen dan 2 uur achter elkaar. Vanzelfsprekend wordt er rekening mee gehouden dat kinderen niet 2 uur lang hun volle concentratie bij de les kunnen houden. De zwemles wordt op een speelse wijze aangeboden, waardoor de concentratie behouden blijft. Ook krijgen de kinderen wat te eten en te drinken halverwege de les.

Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen meedoen aan de garantiecursus?

De cursus is bestemd voor kinderen van 5 jaar en ouder. Vóór plaatsing in de cursus wordt een praktijktoets gedaan. We gaan op die manier na of uw kind volgens onze richtlijnen watervrij is en een aantal gerichte opdrachten kan uitvoeren. Op basis van deze toets bepalen we of uw kind in aanmerking komt voor de deelname aan de garantiecursus.

Diplomagarantie

Voor deelnemers aan deze cursus geldt een diplomagarantie. Om in aanmerking te komen voor de diplomagarantie is een minimale deelname van 90% van de lessen op de afgesproken lesdag noodzakelijk. Mocht een kind aan het eind van de cursus toch nog niet de vereiste vaardigheden bezitten om te kunnen afzwemmen, dan worden binnen de reguliere zwemlessen gratis zwemlessen aangeboden tot het moment dat het A-diploma is behaald. Mocht het kind tijdens de cursus achter gaan lopen op het schema, dan komt het in aanmerking om tijdens de cursus al extra lessen (op een andere dag dan de reguliere zwemles) te volgen. Deze lessen zijn kosteloos.

Vaste zwemonderwijzer

De cursus wordt door een vaste zwemonderwijzer gegeven. Alleen bij ziekte, verlof en dergelijke worden de lessen door een andere zwemonderwijzer verzorgd.

Tarief garantiecursus

Het tarief voor de garantiecursus is € 833,90. Dit is inclusief: inschrijfgeld, diplomakosten, Easy Swim zwempakje en gratis recreatief zwemmen voor uw zoon/dochter op de zondagen (onder begeleiding van een betalende volwassene).

Aanmelden

De plaatsen voor deze cursussen zijn beperkt. Wilt u zeker zijn van een plek, dan kunt u uw zoon/dochter het beste ruim van tevoren aanmelden.Voor het aanmelden van uw zoon/dochter dient u het inschrijfformulier volledig in te vullen en te mailen naar zwemles@sportbedrijfkaagenbraassem.nl. Het inschrijfformulier vindt u hier. Voor nadere informatie kunt u terecht bij Monique of Ricardo (coördinatoren zwemles).

Kort voor de zomervakantie (cursussen met start na de zomervakantie) en eind december/begin januari wordt u met uw zoon/dochter uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst en om te toetsen of uw kind de cursusaanpak naar onze verwachting aan kan. Als dat het geval is, dan wordt u direct geplaatst!

 

De Tweesprong zet je met plezier in beweging!